silverblip.com  //  patentointi.com   //  mobiledevicesensors.com

PATENTOINTI.COM

Patentin hyödyntäminen

Patenttia ja myös jo patenttihakemusta voi hyödyntää usealla tavalla:

Yleisimmin tietysti tehdään tai suunnitellaan tuotetta keksinnön ja patentin pohjalta itse. Usein patentti ei suojaa tuotetta kokonaan ja voi olla, että tarvitaan lisenssi joltakin toiselta yritykseltä, että ko. tuotteen voi tehdä. Hyvällä alkuselvityksellä välttää yllätykset.

Toinen ja usein houkutteleva tapa hyödyntää patentti on myydä tai lisensoida se. Hyvä ennakkovalmistelu ja tämän mahdollisuuden huomioiminen jo patentin hakuvaiheessa antaa mahdollisuuden tehdä patentista houkuttelevan ja ladata siihen arvoa ja mahdollisuuksia erilaiseen käyttöön eri sovelluksissa. Joka tapauksessa patentin myynnissä tarvitaan huolellista markkinointi- ja myyntisuunnittelua, kuten minkä tahansa tuotteen tai palvelun myynnissä. Patentin myymisessä tarvitaan kuitenkin omia erityistaitoja kertoa ”tuotteesta” sen tärkeimmät puolet,  suojapiirin laajuus ja hakuvaiheessa tulleiden väliraporttien ja tutkimusten tulosten selvitys sekä analysointi ostajaa varten.

Yrityksessä patentin arvo kertautuu patenttisalkussa. Kun yrityksen tuotteeseen liitty useampia patentteja, kokonaisuudesta tulee arvokkaampi, kuin yksittäisistä patenteista.

Start-up yrityksessä patentilla ja erityisesti, kun alkuvaiheessa ollaan, niin patenttihakemuksella (”patent pending”) on iso merkitys rahoittajien ja sijoittajien arvostuksessa. Valitettavasti (tai toisinaan onneksi yritykselle) sijoittajien ymmärrys patenteista ja niiden suojapiiristä on hyvin pinnallinen, jos ei aina sitäkään. Patenttien tai patenttihakemusten määrä voi olla ainoa, mitä ymmärretään kysyä. Huonolla hakemuksella heittää helposti kallista rahaa hukkaan!

Silverblip suosittaa painokkaasti satsaamista hyvän patenttitoiminnan suunnitteluun ja patenttihakemusten laatuun.