silverblip.com  //  patentointi.com   //  mobiledevicesensors.com

PATENTOINTI.COM

Patentti

Mikä on patentti ja mitä se ei ole?

Patentti on tehokas suojamuoto keksinnön suojaukseen. Se antaa oikeuden kieltää toista käyttämästä suojattua menetelmää tai laitetta.

Patentti ei ole ainoa tapa suojata keksintöä. Aina ei tarvitse tai kannata patentoida. Idean voi myös julkaista tai pitää salassa mahdollisimman pitkään.

Mutta patentti ei oikeuta välttämättä käyttämään omaa keksintöä. Mitä? Patentti on kielto-oikeus, ei käyttöoikeus. Jollakin toisella voi olla patentti, joka kieltää osaltaan jonkin laitteen tai toiminnon osan valmistamisen.

Patentti

Keksinnölle, jolle on osoitettavissa uutuus, keksinnöllisyys ja teollinen hyödynnettävyys, voidaan myöntää patentti. Patentin suoja-aika on maksimissaan 20 vuotta. Patentin suojapiirin määrittävät patentin päävaatimukset ja niiden alivaatimukset. Patentin suoja on alueellinen riippuen siitä, missä suoja haettu ja saatu; Suomessa, Euroopassa tai USAssa. Kansainvälisten patenttiyhteisöjen (EP, PCT) kautta hakemuksen voi tehdä helposti useaan maahan yhtäaikaa minimi käännöstöillä. Ennen patentin myöntämistä ko. patenttivirasto tutkii keksinnön patentointiedellytykset. Ensimmäiset tutkimusraportit tulevat noin 10kk kuluessa. Patentin myöntäminen tapahtuu 1-3 vuoden kuluessa hakemuksesta. EP ja PCT patenttihakemukset etenevät lopulta niin, että kuhunkin maahan on tehtävä oma hakemus tai ainakin maakohtainen rekisteröinti.

Uutena 1.6.2023 alkaen on haettavissa Euroopassa yhtenäispatentti eli Unity-Patent. Se  on voimassa 17 Euroopan maassa. Siinä on mukana mm. Suomi, Ruotsi, Saksa, Italia ja Ranska, mutta ei Espanja, UK ja Norja).

Hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti

Hyödyllisyysmalli on myös kielto-oikeus. Hakumenettely on patenttia kevyempi, ja myös halvempi. Hakemus laaditaan samalla tavoin. Hyödyllisyysmalli myönnetään ilman tutkimusta, joten se tulee heti voimaan. Virasto tutkii myöntöperusteet vasta vastaväitteestä. Hyväksymisvaatimukset ovat astetta kevyemmät kuin patentille. Myöntämiseen riittää uutuus, vähäisempi keksinnöllisyys ja teollinen hyödynnettävyys. Hyödyllisyysmalli on voimassa 4 vuotta, ja sitä voidaan jatkaa edelleen 4 + 2 vuotta, eli yhteensä hyödyllisyysmallin voimassaolo voi olla 10 vuotta.

Mallisuoja

Mallisuojalla suojataan esineiden ja kuvioiden ulkonäkö. Suojattavissa olevalta mallilta edellytetään tiettyä omaperäisyyttä ja erottuvuutta aikaisemmista. Mallisuojan suojapiiri rajoittuu esitettävään kuvaan tai kuvioon. Mallisuoja myönnetään viideksi vuodeksi, ja sen voi uusia neljä kertaa viideksi vuodeksi, eli maksimissaan se on voimassa 25 vuotta.

Tavaramerkki

Tavaramerkki suojaa tuotteen nimen ja merkin. Sen avulla voi erottaa omat tuotteet ja palvelut kilpailijoiden tuotteista. Tavaramerkki voi olla sana, kuvio tai niiden yhdistelmä. Se voi olla mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva merkki tai väri tai jopa ääni. Tavaramerkki kannattaa rekisteröidä hakemuksella, mutta suojan voi saada myös vakiintuneen käytön kautta. Rekisteröity tavaramerkki tulee voimaan kymmeneksi vuodeksi ja sen voi uusia loputtomasti aina 10 vuotta kerrallaan.

Voimasssaolon ehtona on periaatteessa käyttö. Omistajan on huolehdittava, että käyttönäyttöä kertyy ajan kuluessa, muutoin voi joku pyytää merkin mitätöintiä tai sillä ei ole suoja-arvoa, jos sitä ei ole käytetty.

Domain-nimi

Domain-nimi on verkkosivun osoite. Sen suoja rajoituu siihen. Tosin joissakin maissa voi olla rajoituksia saada osoitetta, joka on käytössä jo yrityksen nimenä. Verkkosivun pääte on osa nimeä, joten domainsivu.fi ja domainsivu.net viittaavat eri verkkosivuille.

Suojaa julkaisemalla

Jukaiseminen on yksi tapa suojata. Mitä? Koska patentti on kielto-oikeus, se ei takaa idean käyttöä kaikissa tilanteissa. Sen sijaan julkaiseminen estää toisten patentoimasta keksintöä, jolloin itselle ja siten myös muille  jää käyttöoikeus, jos ei joku ole ehtinyt patentoida ideaa jo aiemmin. Julkaisutapoja on useita. Julkaisukynnys on kuitenkin ylitettävä ja julkaisusta on jäätävä pitävä dokumentti.

Vinkki: Julkaise idea siten, että sen voi joku ulkopuolinen  nähdä, ja siitä jää dokumentti, jonka ajankohdan ja paikan voi jälkeenpäin tarkistaa. Julkaisuna käy esimerkiksi vapaa yritysseminaari, paikallislehdessä ilmoitus, esitys ”ideahautomossa”, jossa on yleisöä. Huom! Julkistus omalla verkkosivulla yhtenä päivänä ilman, että palveluntarjoja dokumentoi kaikki sivut  ja ne ovat palautettavissa, ei ole riittänyt tälläiseksi.

En suojaa, pidän salassa

Jos keksinnössä on kyse ideasta, jonka voi kätkeä tuotteeseen tai sitä on vaikea sieltä havaita, voi keksinnön myös jättää suojaamatta. Idea jää tällöin salaisuudeksi, kunnes joku asiantunteva sen sieltä havaitsee. Tuotteen tullessa markkinoille muiden mahdollisuus tämän ”piilossa olevan” idean patentointiin häviää, vaikkei tämä idea olisikaan tuotteessa näkyvillä. Riskinä tässä on, että joku kuitenkin patentoi tämän idean ja jälkeenpäin joudutaan osoittamaan ja selvittämään oikeuksia keksintöön!

Huom! Usein ideoille voi käydä juuri näin, kun ei huomata että on keksitty jotain!

patentointi-banner