silverblip.com  //  patentointi.com   //  mobiledevicesensors.com

PATENTOINTI.COM

Sopimukset

Keksinnön ja patentoinnin eri vaiheesiin liittyy sopimuksia, joiden merkitys on hyvä tietää.

Salassapitosopimus eli NDA (Non-Disclosure Agreement) tarvitaan, kun keksintöä esitetään muille ennen patenttihakemuksen jättämistä. Ole huolellinen ja allekirjoituta sopimus, jos esität ideaa muille yrityksille tai ulkopuolisille. Omiin luottokavereihin voi tietysti luottaa käyttäen omaa harkintaa.

Keksintöilmoitus. Yritysten käyttämä ilmoituskaavake (usein sähköinen) on myös sopimus. Työsuhdekeksintölaki velvoittaa sen kautta molempia osapuolia.

Keksinnön siirtosopimus. Yrityksessä voi olla oma erillinen siirtosopimus tai sitten keksintöilmoituksen osana on kohta siirrosta. Yrityksen ulkopuolisille työntekijöiden keksinnöille tarvitaan siirtosopimus, jos ja kun työ-, yhteistyö-, tai alihankintasopimuksessa ei ole muuta sovittu.

Osakassopimus. Start-up yritysten käyttämä omistus- ja panostussopimus, jossa olisi hyvä sopia myös alkuvaiheessa olevista ja yrityksen käyttöön siirtyvistä keksinnöistä.

Asiamiestoimiston sopimus ja valtakirjat. Patenttitoimistojen käyttämät asiakassopimukset hakemuksen kirjoittamisesta ja huolehtimisesta. Valtakirjaa tarvitaan oikeutukseen toimia asiamiehenä ko. hakemuksen osalta.

Lisenssisopimukset. Patentin lisensointisopimukset toiselle yritykselle tai patentin myyntisopimus.